Merhaba, Ziyaretçi. Lütfen giriş yapın veya üye olun.
Aktivasyon mailiniz gelmediyse buraya tıklayın.

Sayfa: [1]   Aşağı git
Yazdır
Gönderen Konu: MÜMİNLERİN HESABA GİZLİ ÇEKİLMESİ  (Okunma Sayısı 6804 defa)
HAFİ.
Gözler ağlıyor,biz ağlamışız çok mu??
Okur-Yazar
*

Karma: 4
Offline Offline

Mesaj Sayısı: 57


DAVASININ DELİSİ OLMAYAN GERÇEK İMAN ETMİŞ OLAMAZ


« : 02 Mayıs 2009, 10:37:45 »Adamınbiriİbn Ömer‘e [r.a], “ALLAH Teâlâ‘nın müminleri gizli hesabaçekeceğihakkında Resûlullah‘tan [Sallallahu Aleyhi Ve sellem] ne duydun?“ diye sorduğunda İbnÖmer[r.a] Resûlullah‘ın [Sallallahu Aleyhi Ve sellem] şu hadis-i şerifini anlatmıştır:
“Sizdenbiriniz[hesap vermek üzere] Rabb‘ine yaklaşır. ALLAH [c.c] onurahmetiylekuşatarak insanlardan gizler. Sonra, ‘Şu şu işleri yaptın,öyle değilmi?‘, ‘Şu şu günahları işledin öyle değil mi?‘ diye müminkuluna bütünyaptıklarını zikreder.

Kul, ‘Evet‘ diyerek hepsini itiraf eder. ALLAH (c.c), ‘Ben senin yaptıklarını dünyada gizlemiştim, bugün de affediyorum‘ der.“ (Buhârî,Mezâlim,2; Müslim, Tevbe, 52; Nesâî, es-Sünenü‘l-Kübrâ, nr. 7096; İbnMâce,Mukaddime, 13; Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, 2/7‘4, 105.)
Resûlullah (Sallallahu Aleyhi Ve sellem) bu husustaki bir diğer hadislerinde şöyle buyurmuştur:
“Kim dünyada bir müminin hatasını, kusurunu gizlerse, ALLAH da kıyamet günü onun kusurlarını (diğer mahlûkattan) gizler.“ (Müslim,Zikir,38; Tirmizî, Kıraat, 12; Ebû Davud, Edeb, 68; Nesâî,es-Sünenü‘l-Kübrâ,nr. 12462; Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, 4/153.)Böylebir durum ancak,müminlerin ayıplarını örten, onların kendisine karşıyapmış olduklarıkusurlu davranışlara tahammül eden, kötülüklerindenbahsetmeyen,işittikleri vakit hoşlanmayacakları gıybet türü işlerleuğraşmayanmüminler içindir. İşte böyleleri böyle bir mükâfatalâyıktır.
BilfarzALLAH(c.c) senin günahlarını başkalarından gizledi. Peki, hesabadavetçağrısını işitmeyecek misin? Günahlarının cezası olarak oandahissedeceğin korku sana yeter de artar bile. Çünkü çağrıyapıldıktansonra saçlarından tutulup hesap vermek üzere arzmakamınagötürüleceksin. O esnada âdeta kalbin yerinden kopacak,azaların veorganların birbirinden ayrılacak ve rengin büsbütündeğişecektir.Korkunun ve o anki dehşetin şiddetinden bütün âlem sanakapkaranlıkgelecektir.
Buruhhali içerisinde, bütün mahlûkat gözlerini sana dikmiş birvaziyette,kimi zaman insanların üzerlerinden kimi de safları yararak,çekilerekgötürülen bir at misali hesaba götürüldüğünü düşün.
Sonrayinebu ruh hali içinde kendinin görevli melekler tarafından, hesapvermeküzere Rahmân‘ın arşına götürüldüğü ve oraya varınca seniALLAH‘ınhuzuruna bıraktıklarını ve ardından ALLAH‘ın (c.c) sanakelâm-ışerifiyle,
“Eyâdemoğlu,yaklaş!“ dediğini düşün. İşte o zaman çarpıntılı ve mahzunbir kalp;zelil ve hakir bir göz; buruk bir yürekle Rabb‘ine doğruyaklaşırsın.Sonra büyük küçük yapmış olduğun her şeyin yazıldığı ameldefterin elineverilir. Yaptığın, fakat unuttuğun nice kötülüğü o zamanhatırlayacak,gaflet içinde yaptığın ibadetlerini göreceksin.
Oradakiürkekliğinive utancını bir düşün! Acziyetini hatırla!Âh, hangi ayaklaonunhuzurunda durabileceğimi, hangi dille cevap vereceğimi ve hangiakılladüşüneceğimi bir bilebilseydim keşke!
SonraALLAHTeâlâ‘nın yapmış olduğun günahlarını teker teker sana sayarkennasılutanacağını ve rezil rüsva olacağını düşün. Zira ALLAH (c.c) sanaşöyleseslenecektir:
“Eykulum!Yarattıklarımdan utanarak onların önünde güzel işlerde bulundunda benimgözümün önünde çirkin fiiller yaparken hiç utanmadın mı? Seniniçinkullarımdan daha mı düşüktüm ki benim nazarımı hafife aldın veonlarınnazarını büyük gördün? Sana nimetlerimi bahşetmedim mi? O haldesenibana karşı aldatan neydi? Benim seni görmediğimi mi zannediyordun?Yoksahuzuruma çıkmayacağını mı?“Resûlullah (Sallallahu Aleyhi Ve sellem) şöyle buyurmuştur: 
“Âlemlerin Rabbi, her birinizi arada bir perde ve tercüman olmaksızın sorguya çekecektir.“ (Buhârî,Rikâk,49; Müslim, Zekât, 67; Tirmizî, Sıfâtü‘l-Kıyâme, 1; ibn Mâce,Mukaddime,185; Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, 4/256, 377.)Bir diğer hadislerinde şöyle buyurmuştur:


“Herbirinizarada bir perde olmaksızın aziz ve celil olan ALLAH‘ınhuzurundaduracaksınız. Sonra ALLAH (c.c), ‘Sana nimet vermedim mi?Sana mal mülkbahşetmedim mi?‘ buyuracak, o da, ‘Evet, verdin‘diyecektir. ALLAH (c.c)yine, ‘Sana peygamber göndermedim mi?‘ diyesoracak, o yine, ‘Evet‘diyecektir. Sonra kul sağına ve solunabakınacak, ancak ateşten başkabir şey göremeyecektir. O halde sizdenkim olursa olsun yarım hurma ile(onu sadaka vererek) ya da güzel birsöz söyleyerek kendini cehennemdenkorusun.“ (Buhârî, Tevhîd, 36;Müslim, Zekât, 67; Tirmizî,Sıfâtü‘l-Kıyâme, 1; İbn Mâce, Mukaddime,185; Ahmed b. Hanbel,el-Müsned, 4/256, 377.)İbn Mesud Radiyallahu Anh der ki:
“Sizdenkimolursa olsun, dolunay gecesi (dışarı çıkıp) ay ile baş başa kaldığıgibi(yarın kıyamet günü de) Rabb‘i ile baş başa kalacaktır. SonraALLAH(c.c) ona, “Ey âdemoğlu! Seni bana itaatten alıkoyan neydi? Eyâdemoğlu!Bildiklerinle amel ettin mi? Ey âdemoğlu! Beni ve gönderdiğimdinitebliğ etmek üzere sana gönderdiğim peygamberlere ne cevap verdin?Eyâdemoğlu! Senin gözlerinin baktığı şeylerden haberdar değilmiydim?Halbuki sen, sana helâl olmayan şeylere bakıyordun!Kulaklarınınişittiklerinden haberdar değil miydim?“ der. Böylece ALLAHonunâzalarının bütün kusurlarını sayar.Mücâhid (rah) der ki: “Kul şudörtşeyden hesaba çekilmedikçe Rabb‘inin huzurundan ayrılamaz:
1. Ömrünü nerede tükettiği,   
2. İlmiyle amel edip etmediği (ettiyse nasıl amel ettiği),   
3. Bedenini nerelerde eskittiği,
4.Malınınereden kazanıp nereye harcadığı.Ey zavallı kimse! O gün nebüyük birtehlike ve mahcubiyet içinde olacağını bir düşün! Zira o günsen yaALLAH Teâlâ‘nın,
“Dünyadaykenkulumungünahlarını örttüğüm gibi bugün de bağışlıyorum“ demesiylekarşılaşacak,bununla sevinecek ve gelmiş geçmiş bütün insanlar budurum ile sanagıpta edecek ya da ALLAH Teâlâ‘nın,
“Bugünahkârkulu alın kelepçeleyin ve cehenneme atın“ demesiylekarşılaşacaksın. Buikinci durum için, yer gök bütün mahlûkat seniniçin ağlasa değer.Ovakit başına gelen musibet, çektiğin hasret veyanına kalmayacak olan oâdi dünyayı âhirete tercih etmenden dolayıduyacağın pişmanlık pek büyükolacaktır.

Ahiret Hayatı / Ölüm - Kabir - Kıyamet
İmam Gazâlî
Logged
Sayfa: [1]   Yukarı git
Yazdır
Gitmek istediğiniz yer: